Protiskluzové konstrukční řešení

Protiskluzové konstrukční řešení


Problém
Protiskluzová pilota je pilota, která prochází sesuvnou hmotou a jde hluboko do posuvného lože, aby podpořila posuvnou sílu hmoty sesuvu a stabilizovala svah. Je vhodný pro mělké a středně silné sesuvy. Je to hlavní měřítko protiskluzové úpravy.
Jak ale můžeme levně a efektivně vykopat čtvercovou pilotovou díru o průřezu 2 * 3M a hloubce více než 10m?

Řešení
Řešením, které nabízíme, je kombinované konstrukční schéma speciálního šneku a bubnové řezačky.
Nejprve se vyhloubí zhruba pravoúhlý pilotový otvor pomocí ražby pomocí šneku. Odstraňte přebytečné nečistoty a vypusťte nahromaděnou vodu.
Poté, co rypadlo spojí prodlužovací tyč, je vybaveno bubnovou řezačkou Yichen. Hrubá stěna otvoru je oříznuta bubnovou řezačkou, aby byla rovinná.

Zvedněte prefabrikovanou výztužnou klec pomocí jeřábu a upevněte ji ke stěně otvoru.
Nakonec se provede lití cementu. V předchozím procesu výkopu lze získaný stavební odpad použít jako zásypový materiál po drcení a prosévání třídicí lopatou Yichen, aby se ušetřily náklady na zpracování odpadu a výplňové materiály.